-->
2022-01-11
Tva 5% la achizitie de locuinte pana la 700000 Ron -Ordonata de urgenta nr. 130 / 18 decembrie 2021

Plafonul actual de 450.000 lei pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru vânz?rile de locuin?e c?tre popula?ie va cre?te pân? la nivelul de 700.000 lei începând cu 01.01.2022, conform Ordonan?ei de urgen?? nr. 130 publicat? sâmb?t?, 18 decembrie, în Monitorul Oficial (care include mai multe m?suri în domeniul fiscal-bugetar).

 

Proiectul de Ordonan?? a fost ini?ial publicat pe site-ul Ministerului de Finan?e pe 15 decembrie, astfel c? perioada de dezbatere public? a fost de numai 2 zile.

 

Noutatea fa?? de promisiunea anterioar? din anul 2020 referitoare la majorarea plafonului este reintroducerea limitei de o tranzac?ie per cump?r?tor (care era valabil? anterior 2019, dar fusese eliminat?).

 

Astfel, o persoan? fizic? poate beneficia o singur? dat? de cota redus? de TVA pentru achizi?ia unei locuin?e de maximum 120 mp2 cu valoare cuprins? între 450.000 lei ?i 700.000 lei, în timp ce pentru tranzac?iile în valoare de sub 450.000 lei, nu a fost stabilit? aceast? condi?ie (fiind posibil? achizi?ionarea mai multor apartamente cu cot? redus? sub acest plafon).

 

Limita de o tranzac?ie per cump?r?tor pe intervalul de valoare 450.000-700.000 lei se va aplica de la 1 ianuarie 2022, nefiind relevant c? o persoan? fizic? a mai efectuat o astfel de tranzac?ie în anii anteriori.

 

De asemenea, trebuie ?inut cont c? se consider? c? s-a efectuat o tranzac?ie în acest interval de valoare, indiferent c? achizi?ia s-a efectuat în mod individual sau în coproprietate cu alt? persoan? fizic?/alte persoane fizice.

 

Verificarea tranzac?iilor anterioare se va face de c?tre notarii publici prin interogarea unui nou Registru, în format electronic, în care ace?tia vor avea obliga?ia s? înscrie informa?iile din contractele încheiate de vânz?tori cu persoanele fizice, care au stipulat aplicarea cotei reduse de 5%.

Sursa :   https://economie.hotnews.ro/stiri-blogul_pwc_romania-25252806-cum-functiona-aplicarea-cotei-reduse-tva-5-pentru-locuinte-incepand-2022.htm

Comments